Copyright / Disclaimer

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij www.bootjesgek.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Rechten bootjesgek.nl

De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-) personen die toegang krijgen tot deze site.
De inhoud van deze website mag niet worden gekopieerd of verzonden, in elektronische of uitgeprinte vorm. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de eigenaar. Gebruik hiervoor de contactbutton.

e op deze website getoonde informatie wordt door de uitgever van www.bootjesgek.nl met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Bootjesgek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Hoewel Bootjesgek.nl alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Bootjesgek.nl niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door Bootjesgek.nl worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Bootjesgek.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Bootjesgek.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.

Buitenboortmotor